เมื่อเรา ไม่เข้าใจกัน..

posted on 16 Jul 2008 10:25 by more-tears
พอไหม ถ้าเรา แค่รักกัน

ถ้าเรามีความผูกพัน แค่นั้นพอหรือเปล่า

ไม่ต้อง ถามหา อนาคต

ไม่ต้อง กำหนด วันข้างหน้า

ไม่ต้อง คาดหวัง กับสิ่งใดที่ยังไม่มา

และไม่ต้อง กลัวว่า เราจะห่างไกล

แค่เพียง ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด

แค่รู้ ว่าจะหยุด ที่เธอเท่านั้น

แค่รู้ ว่าเราจะมี กันและกัน
 
รู้เท่านั้น แค่เท่านั้น หรือยังไม่พอ

จะไปคาดหวังอะไร กับอนาคต

อย่าไปกำหนด สิ่งใด ที่ยังมาไม่ถึง

แค่วันนี้ เรามีกัน ให้คำนึง

จะเป็นอย่างไร ในวันหนึ่ง ก็ไม่สำคัญ

ขอเธอโปรด อย่าเรียกร้อง จากฉันมาก

เพราะฉันกลัว ว่าอาจให้ เธอไม่ได้

แค่ตอนนี้ รักเธอ สุดหัวใจ

หรือเท่านี้ ที่ให้ไป ยังไม่พอ

       ........................

ไม่เคยคาดคิดว่า...

ฉันคาดหวัง อะไร จากเธอมาก

แค่ให้รู้ ว่าทุกอย่างทั้งที่เรียกร้อง และมอบให้

เป็นสิ่งที่ กลั่นออกมา จากหัวใจ

อยากให้เธอ รับรู้ไว้ แค่นั้นเอง

ฉันอาจจะ คาดหวัง ยาวไกล

กับสิ่งที่ จะเป็นไป ในอนาคต

ว่าทุกสิ่ง ทั้งหมด คือเธอเท่านั้น

ไม่เคยรู้ ว่าเป็นการเรียกร้อง ที่ให้เรานั้นมีกัน

เพิ่งรู้ ว่าอนาคตของฉัน มากเกินไปสำหรับเธอ

ฉันต้องขอโทษ ด้วยนะคนดี

ถ้าฉันคนนี้ ทำเธออึดอัด

ถ้ารักของฉัน เธอเห็นเป็นการผูกมัด

ฉันก็พร้อม จะยอมรับ การจากลา...

edit @ 16 Jul 2008 11:01:45 by tears

Comment

Comment:

Tweet